IT 中国语 - 컴퓨터 중국어 용어 배움의 터(學習空間)

1)多媒体 DUO MEI TI 멀티미디어
2)流媒体 LIU MEI TI 미디어 매체
3)投影仪 TOU YING YI 투영기
4)机顶盒 JI DING HE 셋톱박스
5)天线 TIAN XIAN 안테나
6)远程 YUAN CHENG 원격
7)嵌入 QIAN RU 삽입식
8)测试 CE SHI 테스트
9)采用 CAI YONG 적용
10) 备注 BEI ZHU 비고
11)联机 LIAN JI 온라인
12)音想 YING XIANG 스피커
13)互动 HU DONG 채팅
14)数据 数据包 SHU JU BAO 데이타, 데이타 패킷
15)电脑 DIAN NAO 컴퓨터
16)鼠标 SU BIAO 마우스
17) 视频 SHI PIN 동영상,비디오
18)音频 YIN PIN 음성
19)硬件 YING JIAN 하드웨어
20)软件 RUAN JIAN 소프트웨어
21)芯片 XIN PIAN 칩
22)支持 ZHI CHI 지원,지지
23)分享 FEN XIANG 공유
24)下载 XIA ZAI 다운로드
25) 网页 WANG YE 사이트
26)浏览 浏览器 LIU RAN QI 검색, 부라우져
27)网 络 WANG LUO 네트워크
28)媒体 MEI TI 미디어
29)快犍 KUAI JIE 단축키
30)显卡 XIAN KA 그래픽카드
31)链路 LIAN RU 링크
32)存储 CUN CHU 저장
33)网站 WANG ZHAN 사이트
34)联网路 LIAN WANG RU 네트워크
35)因特网 IN TE WANG 인터넷
36)兼容性 JIAN RONG XING 호완성
37)缓冲器 HUAN CHONG QI 버퍼링
38)抗病毒 KANG BING DU 항 바이러스
39)互联网 HU LIAN WANG 인터넷망
40)谣控器 YAO KONG QI 리모콘,원격조정
41)空操作 KONG CAO ZHUO 무연산,무동작
42)数字电视 SU ZI DIAN SHI 디지탈 텔레비젼
43)即时通讯 DIAN ZI YOU JIAN 메세지
46)远程医疗 WUAN CHENG YI LIAO 원격진료
47)电视银行 DIAN SHI YIN HANG 인터넷뱅킹
48)电视购物 DIAN SHI GOU 홈쇼핑
49)视讯电话 SHI XUN DIAN HUA 영상전화
50)商务新息 CHANG WU XIN XI 상업적 정보
51)驱动程序 QU DONG CHENG XU 기동기,드라이버
52)网路电视 WANG LU DIAN SHI IP텔레비전
53)智能终端 ZHI NENG ZHONG DUAN 지능성 단말기
54)高端电脑 KAO DUAN DIAN NAO
55)文件拷页 WEN JIAN KAO YE 문건복사
56)流试转输 LIU SHI ZHUAN SU 스트리밍
57)宽带互联网 KUAN DAI HU LIAN WANG 와이드인터넷
58)有线数字电视 YOU XIAN SU ZI DIAN SHI 유선디지탈텔레비젼
59) 域 YU 도메인
60) 放毒疫苗 FANG DU YI MIAO 백신
61) 备 BEI 백업
62) 编码 BIAN MA 부호화

덧글

  • 따스샤오 2009/11/16 23:17 # 삭제 답글

    감사합니다 잘 쓸게요
댓글 입력 영역